Główny Urząd Geodezji i Kartografii otrzymał zgodę  Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na rozszerzenie Projektu ZSIN – Faza I o kolejne 6 powiatów z województwa dolnośląskiego: średzki, kłodzki, lubiński, oleśnicki, trzebnicki, strzeliński.

28 lipca 2014r. podpisano Porozumienie pomiędzy Głównym Geodetą Kraju Kazimierzem Bujakowskim a Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu – Rafaela Rokaszewicza oraz Starostami:

  • Kłodzkim
  • Lubińskim
  • Oleśnickim
  • Strzelińskim
  • Średzkim
  • Trzebnickim

Porozumienie dotyczy dostosowania baz danych EGiB do wymagań ZSIN oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT.

Koszt realizacji zadań ujętych Porozumieniu wynosi 6 000 000,00 zł, ze środków przeznaczonych na realizację projektu ZSIN – Faza I.