24 lutego 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, przedstawiciele Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego: Jarosław Dudkowiak, pełniący funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Mariusz Dzumyk Członek Zarządu ZPWD wraz z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim, podpisali Umowę o dofinansowanie projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG, w ramach Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1.E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne; E-usługi i otwarte zasoby publiczne. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 51 512 401, 87 zł.

Projekt PEUG jest projektem partnerskim realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego (ZPWD) wraz z 23 powiatami ziemskimi Województwa Dolnośląskiego: bolesławieckim, dzierżoniowskim, głogowskim, jaworskim, kamiennogórskim, kłodzkim, legnickim, lubańskim, lubińskim, lwóweckim, oleśnickim, oławskim, polkowickim, strzelińskim, średzkim, świdnickim, trzebnickim, wałbrzyskim, wołowskim, wrocławskim, ząbkowickim, zgorzeleckim, złotoryjskim.Jednym z kluczowych zadań tego przedsięwzięcia jest modernizacja systemów dziedzinowych obecnie funkcjonujących w poszczególnych PODGiK-ach wraz z pozyskaniem danych w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesieniem efektywności działań, służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego.