Strona PEUG www.peug.pl

CEL PEUG:

Celem głównym projektu PEUG jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno – kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e – usług oraz podwyższenie kompetencji pracowników 23 JST, w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację zadań

 

ZREALIZOWANE ZADANIA:

- wdrożenie e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości

- modernizacja bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

-cyfryzacja zasobów geodezyjnych

-podniesienie kompetencji pracowników powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie świadczenia e-usług

 

FUNKCJONALNOŚĆ:

Wprowadzone e-usługi na 3 i 4 poziomie dojrzałości pozwolą na załatwienie sprawy za pośrednictwem internetu, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, ponieważ zastąpią dwustronną interakcję zakończoną transakcją.