VII Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego odbyło się 23 lutego 2015r. w Sobótce.

Na posiedzeniu powołano Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, Komisję Rewizyjną, podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Członka do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, a także  podjęto uchwałę w sprawie ustalenia treści zmian w Statucie Związku.

Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego:

1. Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

2. Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Związku

3. Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

4. Ewa Maj – Członek Zarządu

5. Roman Fester – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

1/ Stanisław Laskowski – Przewodniczący Komisji

2/ Krzysztof Siudziński – Wiceprzewodniczący Komisji

3/ Jan Krzysztofik – Członek Komisji.