Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz uczestniczył w pracach Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, który zorganizowany został w Strzelinie.

W trakcie Konwentu Starosta Głogowski jako Przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wraz z Głównym Geodetą Kraju Kazimierzem Bujakowskim, Wicewojewodą Dolnośląskim Ewą Mańkowską , Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim – przy udziale Przewodniczącego Konwentu Starostów Piotra Lecha – podpisali List Intencyjny w sprawie finansowania prowadzonych prac nad tworzeniem programów powiatowych dotyczących tworzenia nowoczesnej bazy danych geodezyjnych i informatyzacji już istniejących zasobów.

Umowa w precyzyjny sposób reguluje proces pozyskiwania środków na realizacje tego ogromnego przedsięwzięcia z budżetów wojewódzkich oraz projektów unijnych

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego, któremu przewodniczy Rafael Rokaszewicz, skupia wszystkie powiaty ziemskie naszego województwa,
które realizują zadania z zakresu cyfryzacji zasobów geodezyjnych. Dzięki zabiegom ZPWD na ten cel, do tej pory pozyskano 10 mln. złotych dla 13 współpracujących powiatów.

Funkcjonowanie ZPWD jest wzorcem współpracy samorządowej (zawiązanej w określonym celu) dla wielu regionów w naszym kraju. Silna reprezentacja interesów powiatów ułatwia pozyskiwanie kwot potrzebnych do realizacji projektów (a szacuje się, że koszty modernizacji i cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych na terenach naszego województwa wyniosą łącznie około 100 mln złotych co zdecydowanie przekracza możliwości samorządów powiatowych).