04 sierpnia 2017r. odbyło się spotkanie w hotelu Qubus w Głogowie, w którym uczestniczyli przedstawicie Grupy Sterującej czyli reprezentanci Partnerów Projektu, Członkowie Zespołów Roboczych czyli osoby odpowiedzialne za  obsługę finansową, informatyczną, geodezyjną i za   zarządzanie projektem z każdego powiatu uczestniczącego w Projekcie, biuro Związku Powiatu Województwa Dolnośląskiego wraz z Panem Przewodniczącym Jarosławem Dudkowiakiem, a także Zewnętrzny Podmiot Zarządzający Projektem tj. firma ITTI sp. z o.o.

Celem spotkania było omówienie bieżących spraw projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG”. Podczas spotkania poruszono kwestię wprowadzenia Aneksu nr 1 do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG”, Umów wykonawczych oraz Umów dotacji, a także wysłuchano uwag Partnerów co do ich wprowadzenia. Ponadto Zewnętrzny Podmiot Zarządzający Projektem- firma ITTI sp. z o.o. przedstawiła harmonogram prac na najbliższy  czas.